Werkwijze


Mijn werk als fysiotherapeut vervul ik met veel enthousiasme. Ik zet me graag in om de klachten en problematiek van patiënten te verhelpen of beter hanteerbaar te maken. Het herstelproces kan veelal versneld worden met behulp van eenvoudige oefeningen voor thuis, die voor de patiënt praktisch goed uitvoerbaar zijn.

Ik heb meerdere modules voor Manuele Therapie gevolgd veelal volgens het Maitland Concept maar ook wel volgens het Mulligan Concept. Daardoor heb ik geleerd om gebruik te maken van manuele technieken gericht op het handmatig geleidelijk losmaken van gewrichten, of het voorzichtig mobiliseren van zenuwstructuren.

Ook heb ik modules gevolgd in de Osteopathie. Dit is ook een onderzoeks- en behandelmethode waarbij handmatig wordt gewerkt, dus zonder gebruik van apparatuur. Deze benadering wordt gekenmerkt door aandacht voor de samenhang van het bewegingsapparaat en de andere organen en weefsels binnen het lichaam in relatie met de klacht.

Op het gebied van oefentherapie maak ik veelal gebruik van de Feldenkrais methodiek, een praktische en efficiënte methode om te leren hoe je over meer van je eigen bewegingsmogelijkheden kunt beschikken, aandacht is hierbij een belangrijk aspect. In 2018 zullen hier ook groepstrainingen in aangeboden worden.

Verder maak ik gebruik van de Dry Needling techniek, waarbij ik met zeer dunne naaldjes bepaalde spieren aan prik, waardoor het herstelproces bevorderd kan worden. Ook kan ik Stabilisatietraining inzetten, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van instabiliteit van gewrichten, met een grote oefenbal als hulpmiddel. Daarnaast heb ik nog diverse andere nascholingen gevolgd, waaronder bijvoorbeeld de techniek van het ‘tapen’ vanuit de moderne visie en methodiek, een hulpmiddel dat tegenwoordig weer regelmatig toegepast wordt in de fysiotherapie bijvoorbeeld bij hooikoorts.

Allround

Kortom, dankzij mijn brede medische achtergrond, bijscholingen en ruime ervaring ben ik toegerust om bij de meeste uiteenlopende klachten een passende en effectieve fysiotherapeutische behandeling te kunnen bieden. Wanneer tijdens aanmelding, nader onderzoek of in de loop van de behandeling blijkt dat u gebaat zou zijn bij een meer specialistische behandeling dan zal ik u tijdig doorverwijzen

Geen verwijzing nodig

Onze discipline is tegenwoordig ‘direct toegankelijk’, mits de fysiotherapeut voldoet aan specifieke kwaliteitseisen. Dat wil zeggen dat u nu ook zonder verwijzing van uw huisarts bij de fysiotherapeut terecht kunt voor behandeling. Als fysiotherapeut sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van onze beroepsgroep en voldoe ik aan de eisen voor directe toegankelijkheid. Na een inventarisatie van uw klachten zou ik u dan ook in behandeling kunnen nemen. Hierbij kan afstemming met de huisarts wenselijk zijn (met toestemming van de patiënt) en ontvangt de huisarts een eindrapportage over de behandeling.

Klachten

De praktijk is aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Deze beroepsvereniging voorziet in een klachtenregeling waar onze patiënten zonodig gebruik van kunnen maken. Een folder over de procedure vindt u in de wachtkamer.